Frequently asked questions

The sea with a broad and sand beach is ca. 100 meters from our Centre.

– there are bed linen in the cottages but towels are not provided
– kitchen equipment glasses, mugs, plates, bowls, cutlery, pots, pan, kettle, refrigerator, electric stove
– two wardrobes
– television set

Wi-Fi is available in the cottages – you can obtain your password at the reception desk
The stay price includes one parking place assigned to each cottage; the place is located on the Centre ground (additional car fee: 12 PLN/day)
It is allowed to grill in designated places on the Centre ground – a grill can be borrowed free of charge at the reception desk.
– The camp beds are available at the reception desk.
– Two folding chairs are in each cottage.
– The screens are not provided.
In the cottages is linens. Towels there is no.
In each cottages are hair dryer.
– shop (opened during the season) – ca. 100 m
– the nearest restaurant – ca. 300 m
– distance to the RESORT CENTRE – ca. 1.2 km
– Polo Market in Dziwnów – ca. 6 km
Dinner catering. Salsa restaurant
The offer is valid from June 1 to September 15
Soups price PLN 10:

The menu is a minimum of 4 soups a day, including:
chicken soup,
sour soup,
Borscht,
Ukrainian borscht,
tomato soup with pasta,
tomato soup with rice,
cucumber soup,
vegetable soup,
and many others.

Second course price PLN 20:
The regular daily offer includes:

1) Pork chop with potatoes or chips and a set of salads
2) Chicken breast with potatoes or French fries and a set of salads
3) Chicken leg with potatoes or chips and a set of salads
4) Russian dumplings (except Saturdays and Sundays)
5) Dumplings with meat (except Saturdays and Sundays)

In addition, we offer our clients 3-5 dishes of the day every day, and among them we find:
1) Silesian noodles with goulash and a set of salads
2) Noodles with goulash and a set of salads
3) Spaghetti bolognese
4) Minced pork chop with potatoes and a set of salads be fries and a set of salads
5) Devolay with potatoes or fries and a set of salads
… and many other delicious dishes.

Informacja o danych osobowych dla gości Ośrodka wypoczynkowego MAXCAMP w Międzywodziu

  1. Administratorem danych osobowych jest MAXCAMP Maksymowicz Sp.j., ul. Turystyczna w Międzywodziu będąca właścicielem Ośrodka wypoczynkowego MAXCAMP (dalej: MAXCAMP).
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa Ośrodka pozyskanych przez MAXCAMP jest umowa o świadczenie usług hotelarskich oraz związanych z pobytem na terenie Ośrodka. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa Ośrodka wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. MAXCAMP informuje, że zgoda może zostać́ w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  3. Celem, dla których MAXCAMP przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o realizację usług hotelowych lub innych wynikających z zawartych umów związanych z pobytem na terenie Ośrodka (np. wypożyczenie sprzęty rekreacyjna – sportowego, małego sprzętu AGD i RTV etc.) Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez MAXCAMP jest:
   • dochodzenie ewentualnych roszczeń́ w związku z poniesioną przez MAXCAMP szkodą wyrządzoną przez gościa Ośrodka lub osoby mu towarzyszące, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej;
   • udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych;
   • zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości Ośrodka,
   • kierowania informacji marketingowych o swoich produktach i usługach.
  4. MAXCAMP przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
   • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
   • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki kurierskiej,
   • kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
   • urzędowi skarbowemu;
  5.  Dane osobowe:
   • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich oraz związanych z pobytem na terenie Ośrodka będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
   • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
  6. Każdy gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie MAXCAMP, MAXCAMP udostępnia adres e-mail rezerwacje@domkimaxcamp.pl a pomocą̨ którego można kontaktować się̨ w  sprawie danych osobowych.
  7. Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO – Urząd Ochrony Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania i numeru telefonu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie oraz związanych z pobytem na terenie Ośrodka. Brak podania danych osobowych uniemożliwi MAXCAMP zwarcie umowy o usługi hotelarskie.
  9. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.