Aktywność2019-11-05T20:49:38+01:00

AKTYWNOŚĆ

W okresie lipiec-sierpień na terenie MAXCAMP oraz Marena odbywać się będą bezpłatne zajęcia fitness oraz Aqua aerobic , zgodnie z harmonogramem na ulotce, prowadzone przez licencjonowanego instruktora.

Ponadto od poniedziałku do będą prowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne w formie animacji dla dzieci w blokach czasowych zgodnie z harmonogramem umieszczanym na tablicy przy Sali zabaw.

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku