Aktywność2020-06-09T07:03:46+02:00

AKTYWNOŚĆ

W okresie lipiec-sierpień na terenie MAXCAMP odbywać się będą bezpłatne zajęcia sportowe dla dorosłych (np. fitness, joga, turnieje piłkarskie) prowadzone przez licencjonowanego instruktora.

Ponadto od poniedziałku do będą prowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne w formie animacji dla dzieci w blokach czasowych zgodnie z harmonogramem umieszczanym na tablicy przy Sali zabaw.

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku